Arabisk-Kulturhus_01

PROJEKT/PROJECT: Afgangsprojekt fra Kunstakademiets Arkitektskole/Thesis project
ÅR/YEAR: 2010
AREAL/AREA: ca. 3000 m2

Mellem to kulturer – et arabisk kulturhus i København.
Mit afgangsprojekt ”Mellem to kulturer – et Arabisk Kulturhus i Købehavn” havde et metodisk og kulturelt-integrativt fokus; ønsket var at arbejde med en arkitektonisk integration. Analyser af arabisk arkitektur og bydannelse, af klimatiske og kulturelle aspekter, dannede grundlag for en øvelse med at lade det arabiske indgå i et dansk byrum.
Jeg ønskede at inspirationen fra mellemøstlig/arabisk kultur, arkitektur og kunst – filtreret gennem hensyn og stillingtagen til et dansk klima, dansk byggeskik og en Københavnsk kontekst – ville afføde et Arabisk Kulturhus med en arabisk identitet og en dansk klangbund. Jeg valgte Jagtvej 69 som kontekst for min opgave. Et valg der var motiveret af stedets rumlige udfordringer og samt af den sociale kontekst.
Jeg ville via opgaven sætte fokus på mangfoldighedens potentiale – både kulturelt og kunstnerisk. Jeg ville undersøge hvad det inter-kontekstuelle, integrationen og udvekslingen mellem de forskellige arkitektoniske udtryk, kunne generere af rumlige løsninger. Og ønskede samtidigt at opgaven ville give mig en bedre forståelse for den arkitektoniske kontekst, jeg er kunstnerisk forankret i.
Ud fra analyser af en række arabiske typologier og tematikker, valgte jeg gårdhuset som det overordnede inspirations grundlag – og valgte primært at arbejde med gårdhus arkitekturens rumlige forløb og temaer.

English description of the project will be posted in the near future.