Filmkunstens-Hus_03

PROJEKT/PROJECT: Semesterprojekt Kunstakademiets Arkitektskole/Semester project KA
ÅR/YEAR: 2009
AREAL/AREA: ca. 1000 m2

Den stillede opgaves bundne kontekst, matriklen Østerbrogade 58, fremstår som et sært lille indsnit i en ellers homogen karrestruktur på det centrale Østerbro. Stedet er affødt af kontroverserne i mødet mellem en ny og en gammel by, mellem en ny og en gammel skala.
Grunden er smal og dyb, 6,5 m x 40 m og store dele af det bebyggede areal vil modtage sparsomt eller intet dagslys. Den vertikale forbindelse vil uundgåeligt optage en stor del af etagearealet i det kommende hus.
Ud fra disse kontekstuelle problemstillinger valgte jeg at placere et filmkunstens hus på stedet. Et filmkunstens hus vil kunne udnytte stedets mørke og vil kalde på en variation af rum størrelser, som ikke vil være afhængig af en rigid etage adskillelse.
Faciliteterne i Filmkunstens Hus opstår i en glidende overgang mellem transit og niche, med ophold integreret i den vertikale forbindelse. Rumlighederne etableres via en udfoldelse af trapperummet til nicher og rum – både lukkede og som en del af transitforløbet. Via foldningerne etableres samtidigt en kontrastfyldt udnyttelse af dagslyset og mørket. Det uhindrede udsyn over Københavns søer sættes i spil via en af husets foldninger, der danner et opholdsrum med udsigt til søerne og byens rum – et rum der vil udgøre en “realfilm” for husets gæster.
Filmhusets flettede rumligheder er en fri fortolkning af Andalusiens asymmestriske mauriske byhuse og deres uigennemskuelige og legesyge rumlige overlapninger.

English description of the project will be posted in the near future.

Filmkunstens-Hus_01

 

Filmkunstens-Hus_02