Havnehus-Kastrup-Havn_02

PROJEKT/PROJECT: Studieprojekt Kunstakademiets Arkitektskole 1. sem./Semester project KA 1. sem.
ÅR/YEAR: 2004
AREAL/AREA: ca./approx. 100 m2

Kastrup Havn ligger indeklemt i en kaotisk og skalamæssig kompleks kontekst – med naboer som Københavns Lufthavn, Øresundsmotorvejen og den usammenhængende
bebyggelse langs Amager Strandvej. Havnens undselige skala præges samtidigt af en fragmenteret karakter. Visionen for opgaven blev derfor at skabe en bygning, der kunne samle havnen. En bygning, der understreger stedets identitet og får området til fremstå som en samlet enhed. Ønsket var at lade bygningen opstå som en syntese af stedets skala, formsprog og materialer. Bygningen skulle samtidigt underbygge brugernes forkærlighed for udendørs aktiviteter og nærheden til vandet. Hovedgrebet er derfor en etablering af voluminer, der forskydes i forhold til hinanden, så der skabes gode uderumsbetingelser.
Form- og materialemæssigt er der taget udgangspunkt i de simple “kasse”-former i havnens bådskure. Temaet med indramningerne af rummet, kommer fra havnens
eksisterende stativer til tørring af fiskenet. Jeg har valgt at skabe en klar bygningskrop der kan samle havnens identitet – ved at udnytte elementerne fra stedet som byggeklodser og kæde dem sammen til en bygning med et roligt udtryk.

English description of the project will be posted in the near future.

Havnehus-Kastrup-Havn_01