Pavillon Kongens Have

PROJEKT/PROJECT: Konkurrence/Competition
ÅR/YEAR: 2013
AREAL/AREA: ca. 6 m2

Med geometrien som det overordnede udgangspunktet – er pavillonen udviklet som en hybrid mellem arabisk og nordisk arkitektur. Med inspiration i det reciprokke forhold mellem de to arkitekturtraditioner og deres kontekst- og klima-forhold. Med inspiration fra den arabiske verdens geometrier og rumlige konnotationer samt fra det danske klima, konteksten, funktionen og brugen af træ som materiale.
Visionen er at modsætningsforholdet mellem den arabiske og den nordiske arkitektur sættes i spil. Dette er søgt opnået via en integration af det arabiske gårdrum i Kongens Have. Elementer og konnotationer fra gårdrummet er brugt som igangsættere for en abstrakt idé- og arkitektonisk proces.
En af hybrid kendetegnene ved Pavillonen er, at den overfører det arabiske gårdrums repræsentation af naturen via geometriske mønstre – til at pavillonen i den danske kontekst filtrerer den omgivne natur gennem pavillonens geometriske konstruktion.
I pavillionen i Kongens Have er gårdrummet revet fri af massivet og placeret i en kontekst og med en funktion, hvor sollyset er velkomment. Pavillonen filtrerer, som et trans-perant gårdrum, den omkring liggende natur gennem sin geometriske kontruktion.

The pavilion design is drawn from its location in Kongens Have (The King’s Garden) in Copenhagen, which was originally designed as a geometric Renaissance garden. With geometry as the main starting point – the pavilion is developed as a hybrid between Arabic and Nordic architecture. The pavilion is designed with inspiration from the reciprocal relationship between the two architectural traditions – their context and climate conditions. With inspiration from the Arab world’s geometries and spatial connotations; inspiration from the Danish climate and from the Renaissance garden as context; and the use of wood as a condition for the competition.
An example of the hybrid characteristics of the pavilion is that it transfers the Arab courtyard geometric patterns representation of nature to the danish context where the pavilions geometric construction filters the surrounding nature.

Pavillon-Kongens-Have02