Sommerhus-Grasø

PROJEKT/PROJECT: Sommerhus/Summerhouse
ÅR/YEAR: 2011-
AREAL/AREA: 35 m2

Huset er tegnet som anneks til et sommerhus og et atelier beliggende på øen Gräsö nord for Uppsala i Sverige – på en naturgrund med klipper, eng og granskov og med udsigt over Upplands kyst.
De eksisterende huse har et uprætentiøst udtryk og placerer sig stilfærdigt i landskabet og lukker på poetisk vis den omkringliggende natur ind. Annekset benytter, for at danne en helhed, mange af de samme konstruktive og arkitektoniske greb, som de to eksisterende huse på grunden.
Annekset er, med sine blot 35 m2 i grundplan, opbygget som en lille boæske, hvor bygningens forskellige funktioner overlapper og smelter sammen. Annekset tegnes til en familie hvor mange kreative fagligheder er er repræsenteret: en grafiker/skulptør, en maler, en arkitekt og en keramiker. Derfor er annekset samtidigt tænkt som en sætterkasse, hvor familiens kunstnere kan udstille deres værker.
Annekset ligger helt tæt på vandet og naturen er trukket ind i huset via stor åbenhed mod sydøst og vandet. Mindre åbninger mod nord lader skoven indgå som en billedflade på væggen – og lader derved naturen interagere med kunsten, der vil udsmykke væggene i huset.
Anneks – sommerhus Gräsö forventes opført i 2013.

The house was designed as an annex to a cottage and a studio located on the island of Graso, Sweden.
The existing houses have an unpretentious expression, place themselves quietly in the landscape and open up to the sur-rounding nature in a poetic way. The annex uses many of the same structural and architectural concepts, as the two existing houses on the site to form a complete experience.
The annex, just 35 m2 in floor plan, is built as a small box for living – where the building’s different functions overlap and merge.
The annex is located close to the water and the surrounding nature is drawn into the house through a great openness to the southeast and the water. Smaller openings to the north make the forest form an image on the wall and lets nature interact as images on the walls of the house.

Sommerhus-Grasø_02